منصور اصانلو صبح امروز دوباره بازداشت شد.رییس سندیکای کارگران شرکت واحد یک سال پیش نیز بازداشت شده بود و چندماه در بازداشت موقت به سر برد.حالا خبرها می گویند که او را امروز صبح و در خیابان دوباره بازداشت کرده اند.اگر چه هیچ مقام و نهاد خکومتی دیگر علاقه ای به پاسخ گویی ندارد اما حضرات باید خودشان از خودشان بپرسند که آیا بازداشت اصانلو و برخوردهای قهرآمیز می تواند مشکلی از مشکلات شان را حل کند؟
سایت ها؛
وبلاگ ها:
+،+،+


 
Copyright © اکنون .All rights reserved
Save This