از خروج آخرين "مجاهدافغان" از ايران بيش از چهار سال مي گذرد؛نام او"گلبدين حكمتيار" بود.حكمتيار زماني بر عليه شوروی مي جنگيد در فرداي خروج آن ها از افغانستان با برهان الدين رباني و ساير مجاهدان بر سر قدرت درگير شد،و چنان كابل را به گلوله بست كه ديگر نمي شد اثري از آباداني در آن يافت.اگر چه جمهوري اسلامي در همه سال هاي جنگ،يكي از حاميان مجاهدان افغان در نبرد با شوروي بود،بر طبق روال اين سالها بازي راواگذار كرد.اين كه چه ميزان از دلارهاي نفتي ايراني صرف تجهيز افغان ها براي جنگ با شوروي و صدور نهضت جهاني اسلام به افغانستان شد،هنوز مشخص نيست. اما معلوم است كه در سالهايي كه طالبان كابل را فتح كردند واحمد شاه مسعود به پنجشير بازگشت،ايران شد خانه امن گلبدين حكمتيار.او حتا در هنگام تشكيل دولت موقت افغان نيز از ويلايي در اطراف تهران به مخالفت با دولت موقت پرداخت.تنها پس از فشارهاي بين المللي بود كه دولت ايران به حکمتیار اعلام كرد كه مي بايست بر اساس سياست ايران دست از مخالفت با دولت موقت بردارد.خبرگزاري ايرنا در اواخر اسفند سال 80 خبر خروج گلبدين حكمتيار از ايران را منتشر كرد.گفته مي شود حكمتيار به سوداي قدرت به افغانستان بازگشته تا در اتحاد با طالب ها و القاعده كابل را فتح كند.به نظر مي رسد با خروج حكمتيار از ايران دوره مهمان نوازي مقامات ايراني نيز براي افغان ها به سر رسيده است.

چند صد هزار افغاني اما هم چنان در ايران باقي مانده اند.آنها برخلاف مجاهدان پيروز يا شكست خورده،در افغانستان چيزي ندارند تا سوداي بازگشت داشته باشند.آنها حتا چون حكمتيار در انگيزه كسب قدرت و صدارت سوداي جنگ ديگري نيز در سر ندارند.بسياري از ايشان همه چيز از خانه و خانواده و زمين و هرچه كه زماني ايشان را به افغانستان مربوط مي كرد در جريان سه دهه جنگ خانمان سوز از دست داده اند.بسياري از ايشان در ايران به دنيا آمده اند.اگرچه مهماني بر ايشان سخت گذشته اما ترجيح مي دهند تا در وطن دوم خويش ايران زندگي كنند.كمتر كسي اين روزها در كنار اخبار و اتهامات روزانه اي كه به افغان هاي ساكن ايران وارد مي شود آماري را كه معاون دفتر آسيب‌ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي آماري از كودكان كار در كشور را منتشر كرده كه بر اساس آن"پنجاه و پنج درصد كودكان كار و خيابان جمع‌آوري شده در سال گذشته از افاغنه بوده‌اند" را ديده است.كسي از خودكشي آن مرد افغان در نيريز فارس خبرندارد.او كه به خاطر ابتلا به بيماري سل و ناتواني از مراجعه براي درمان،خودش را با "يك زنجير دوچرخه حلق آويز كرد".

با آن كه پناهجويان و مهاجران افغان از نخستين سال هاي حضور در ايران بيش از هرچيز در مشاغل ساختماني و عمراني در تهران و شهرهاي بزرگي هم چون مشهد و شيراز و البته بيشتر از سوي نهادها و مراكز دولتي مورد استفاده قرار گرفته اند،و در ساير موارد نيز به همان كارهايي اشتغال داشته اند كه از آن به عنوان "مشاغل پست" نامبرده مي شود اما اكنون روزانه مسئولان كشور با ارائه آمارهايي از "فرصت هاي شغلي اشغال شده توسط اتباع افغان" سخن مي گويند.چند روز پيش،معاون سياسي امنيتي استانداري تهران،مجموع افغاني هاي ثبت‌‏نام شده و نشده در استان تهران را حدود يك ميليون نفر اعلام كرد و گفت كه "طي گزارشاتي كه در معاونت سياسي امنيتي تهيه شده،اين افراد حدود 400 هزار فرصت شغلي را در استان اشغال كرده‌‏اند".

"پانزده تا بيست هزار افغاني،بازار كار ساوه را اشغال كرده اند"،"صد هزارافغاني در كرمان فرصتهاي شغلي را در اختيار دارند"،"نود هزار كارگر افغاني ، فرصت هاي شغلي سيستان و بلوچستان را اشغال كرده اند"،"كارگران افغاني ،اشتغال داخلي را تهديد مي‌‏كنند"،"كارگران افغاني بيشترين فرصت هاي شغلي منطقه را اشغال كرده اند"،"مهمان نوازي ، بهانه مسوولان بر ادامه حضور كارگران افغاني است"،"يك صد و ده هزار افغاني ،فرصتهاي شغلي پاكدشت را غارت مي‌‏كنند"،"كارگران افغاني ، بيش از 100 هزار فرصت شغلي را در استان تهران غارت كرده‌‏اند"،"اشتغال 5 هزار افغاني در هرمزگان"،"اشتغال بيش از 15 هزاركارگر افغاني،نرخ بيكاري استان قزوين را افزايش داده است"،اين ها تنها عنوان برخي از اخباري است كه در چند ماه گذشته منتشر شده است.ادبيات به كاررفته در اين عنوان ها خود گوياي اصل ماجرا است؛"غارت فرصت هاي شغلي" در هنگامه اي كه هزاران تن از كارگران قرار دادي ايراني به دليل تصميمات غيركارشناسي در دولت به يكباره توسط كارفرمايان از كار بيكار مي شوند،مي تواند بخش بزرگي از اعتراض هاي عمومي را متوجه مهاجران افغان كند.در اين ميان اما ارائه كنندگان چنين آمارهايي فراموش كرده اند تا بگويند كه آن فرصت هاي شغلي غارت شده توسط افغان هاي ساكن ايران چه فرصت هاي شغلي بوده است.شرايطش چگونه بوده،بيمه و حقوقش چه قدر بوده و چه خطراتي داشته،چه ميزان از امنيت شغلي برخوردار بوده،و تا چه اندازه ممكن است در صورت خالي شدن چنين مشاغلي انبوه بيكاران ايراني به آنها رو بياورند.معاون سياسي استانداري تهران كه برخلاف باور عمومي معتقد است عمده اشتغال افغان ها در تهران دامپروري و كشاورزي است با آن كه گفته در صورت اخراج افغان ها از استان تهران 300 هزار فرصت شغلي براي جوانان ايراني فراهم مي شود اين را هم گفته كه"اين دو بخش اقتصادي در استان را در كوتاه مدت با خلل روبرو خواهد كرد"،و اين نظر البته درباره مشاغلي است كه معاون استاندار از آنها به عنوان دامپروري و كشاورزي نامبرده و حال آنكه "اكثر مشاغلي كه افغان ها غارت كرده اند" اين دو نيست.

معامله غريبي است با انسان فرق نمي كند كه اهل كجا و از چه تباري باشد،هركسي ممكن است مجرم يا متهم باشد،اما نسبت دادن بد ترين اتهامات به يك نژاد و ملت حتا اگر منفعت ملي هم باشد،غير انساني است به شدت غير انساني است.مسئولان جمهوري اسلامي به اين نتيجه رسيده اند كه افغان هاي ساكن ايران ديگر مجاهد نيستند،بلكه غارتگرند؛غارتگر فرصت هاي شغلي.

در همين باره:

مدارس خودگردان پناهندگان؛پیکار برای زنده ماندن

مهماناني كه ديگر عزيز نيستند

يك مشت افغاني/حامد قدوسي

افغان ها و ايرانيان

خون بعضی از انسان ها رنگین تر ازدیگر انسان ها است

چند وبلاگ نويس افغاني:

يادداشت هايي از كابل/سهراب كابلي

محمد كاظم كاظمي

سرخ بيدگ

و يك اشاره
7Comment
سلام شهرام جان. دلم برايت تنگ شده اگرچه از اين خانه به آن خانه و از اينجا به آن جا آواره شوي و حتي اگر بلاگ اسكايت فيلتر شود و اگر... تي قربان برار جان. اين لينك من رو هم عوض كن عزيز. قربانت يوسف
[Anonymous Anonymous] [11:07 PM]
1- چرا ديگران را با الفاظ دهن پركن متهم مي كنيد؟ اظهار نظر در مورد حضور جمع چند ميليوني افغان در كشور ما چه ربطي به نژاد پرستي دارد؟ بهتر است بدانيد من حتي در دانشگاه شريف دوستاني افغان داشته ام كه از نظر اخلاقي بسيارهم خوب بوده اند.
2- هر وقت دنيا شد دهكده جهاني و براي رفتن از كشوري به كشور ديگر نيازي به ويزا نبود افغان ها هم بدون هيچ محدوديتي تشريف بياورند، ما هم مي رويم هرجا بخواهيم
3- دوستاني كه افغانستان را به دليل تاريخي بخشي جدا شده از خاك ايران مي دانند و دلسوزشان شده اند بدانند اولا افغان ها خودشان را كشوري مستقل مي دانند. ثانيا: اگر با منطق ايشان بخواهيم نگاه كنيم، نيمي از آسيا و بخشهايي از شمال آفريقا هم زماني خاك ايران بوده چرا به فكر آنها نيستيد؟ وآيا آنها هم شمارا راه مي دهند؟ به سفارت برخي از اين كشورها برويد تا ببينيد يك ايراني چه ذليلانه براي گرفتن ويزا التماس مي كند.
4- از نوشته اكثر كساني كه با احساسات فراوان حمايت از حضور افغان ها را كرده اند، مشخص است كه از ايشان فقط به عنوان كارگر (براي امور ساختماني، گلكاري، كار منزل) استفاده كرده اند و چون از كار زياد و دستمزد كم راضي بوده اند، منافع ملت را به منافع شخصي ترجيح مي دهند
5- آمار جرم و جنايت در بين افغان ها را مراجع رسمي منتشر كرده اند و به اين معني نيست كه ايراني ها جرم و جنايت نمي كنند بلكه نشان مي دهد متوسط جرم و جنايت آنها بيشتر است.
6- بنا به آمار رسمي حدود 2 ميليون و آمار غير رسمي حدود 3.5 ميليون افغاني در كشور حضور دارند. مي دانيد اين ها چه تعداد خانه را در اين مملكت اشغال مي كنند؟ جالب است بدانيد من خودم آپارتماني دارم در مشهد كه مستاجري افغاني در آن زندگي مي كند، از او راضي هم هستم ولي وقتي راجع به حضور افغانها در ايران اظهار نظر مي كنم نسبت به منافع كلي جامعه فكر مي كنم.
ایران هزگر افغانها را بعنوان پناهنده قبول نکرده است آنها بیست سال قبل به شرطی به ایران آمدند که بعد از جنگ برگردند ولی آنهابه شرطی که با آنها شد عمل نکردند لذا حضورشان غیر قانونی است چون هرگز قرار نبود برای ماندن به ایران بیایند بعلاوه من نمی فهمم حکم کلی در مورد افغانی ها یعنی جه من صدها مورد افغانی سراغ دارم به بچه هایشان هم بازی بودم با دهها افغانی هم کلاسی بودم با صدها افغانی در یک محل زندگی می کنم وقتی می گویم نفرت انگیزترین موجودات عالم هستند مسلمان اصلا نیستند می دانم دارم چه می گویم افغانی دوست ایرانی نیست و دلش برای ایرانی نمی سوزد وقتی که فرصت بدست آورد جان و مال وناموس ایرانی را به باد می دهد و فرار می کند افغان ها در حالی که آمریکا در کشورشان است اصلا احتیاجی به کشور ما ندارد که تحت تحریم کشور آمریکااست وباید برگردند همین الآن موبایل ماهواره ای و 3G توی افغانستان است و کلی پیشرفت کرده پس چه احتیاجی به ما دارند حالا اگر هم می خواهند بمانند بایددر اردوگاه پناهندگان زندگی کنند نه اینکه شناسنامه جعلی بگیرند و دختران ما با ادعای ایرانی بودن ازداج کنند بعد ببرند افغانستان کسانی مثل شما که در یک محله و یک مدرسه با افغانی ها زندگی نمی کنید و فقط افغان برای شما کارگری می کند حق ندارید برای ما تعیین نکلیف کنید عدم امنیت زن و بچه و اموال بخاطر افغانی ها را ما باید تحمل کنیم و سود اقتصادیش گیر شماها می آید زن وبچه من و فامیل من در خطرند چون شماها می خواهید کارگر ارزانتر داشته باشید چرا من باید هر زوز از اینکه بیایند بخاطر دزدی صدهزار تومن سرم را ببرند بترسم چون شما می خواهیم چندهزار تومن کارگر ارزنتر بگیری مگر من ایرانی نیستم مگر من نباید شب با خیال راحت بخوابم و نترسم پسر بچه ام را بدزدند ما داریم در محلات افعانی نشین نابود می شویم مساله افغان ها به شما بالا شهری که خانه و ماشین دارید ربطی ندارد شماها دنبال کارگر ارزان هستند ما باید اظهار نظر کنیم که افغان که خود را ایرانی نمی داند و دلش برای ایرانی نمی سوزد چرا از ایران نمی رود مگر من ایرانی نیستم که در ایران محلات زندگی می کنم و امنیت ندارم
2- مهمان مثل نفسه ، اگه بیاد و نره ...!
از نظر کل اقتصاد حضورشان سودمند است، اما از نظر کل اجتماع، همان طور که در اروپا و آمریکا هست، حضورشان مشکلات زیادی دارد. از جمله از دلایل بیکاری هست، پایین آمدن درآمد سرانه افراد پایین جامعه است، ... که همه این ها در کشور های پیشرفته هم هست، اعتراض هم می کنند. سرمایه دار طرفدار کارگر ارزان است و به طور مستقیم درگیر با مشکلاتی که به وجود می آورند ندارد. قشر پاین است که هزینه این مساله را می دهد.
رفتارشان نادرست است، قبول. ولی انکار اینکه حضورشان مشکلات زیادی هم ایجاد می کند هم غیر عقلانی است. در آمریکا هم مکزیکی ها و در اروپای غربی هم مردم اروپای شرقی همین مسائل را ایجاد می کنند. و عکس العمل اجتماعی، حتی در سطح رسانه های بزرگ هم در آنها هم وجود دارد. اگر می خواهید بگویید کارگر بهتری از ایرانی ها هستند، قبول. ولی این دلیل برای قبول آنها از طرف جامعه به هیچ وجه کافی نیست.

آقای روزبه شما بچه ات به بچه افغان دوست بوده یا نه؟ با افغانی هم خانه و دوست بوده ای یا نه در یک محله در کنارش زندگی کرده ای یا نه شبانه روز باآنها سرو کار داشته ای یا نه در محله ات هر روز با آنها سروکار داشته ای یا نه ؟ عزیزم من روزی ده ساعت سروکارم با این جماعت است از روی احساسات که حرف نمی زنم شما بالاشهری هستی ماشین و خانه خوب داری فقط کارگر که خواستی سراغ افغانی می آیی من خودم و خانواده ام کارگر و کارگر زاده ام من با این جماعت افغانی بزرگ شده ام از بچه گی با بچهایشان همبازی بوده ام با آنها خو گرفته ام آنها کارگرم نبودند افغانیها دوستان خودم من هستند افغانها بدترین افراد هستند شما برو هما بالا شهر توی خانه و ماشین درجه یک خودت بنشین بگذار ما بدبختها یه فکری برای خودمان بکنیم خواستی برو سراغ فامیلهایی که در جنوب شهر داری ببین چه ماجراهای وحشتناکی برایت تعریف می کنند
راستی می دانستی افغان ها با افغانی که در بازجویی توسط نیروی انتظامی دوستانش را لو بدهد چکارش می کنند نه اشتباه گفتی نمی کشنش افغان ها هر افغانی که در بازجویی نیروی انتظامی افغان دیگری را لو بدهد کشک های زانویش را می برند هر دو زانوی پایش را که دیگر نمی تواند راه برود بهمین خاطر افغان ها هرگز دوستان خلافکارشان را به پلیس لو نمی دهند هرگز
افغانی که می داند اگر در افغانستان بود یک صدم درآمد توی ایران را نداشت اگر خوب کار نکند چکار کند ؟ ولی ایرانی که می داند اگر افغانی به ایران نیامده بود الآن درآمدش ده برابر الآن بود حق دارد انگیزه کار نداشته باشد
اگر خودت یک بچه ده ساله داشتی حاضر بودی هم بازی با بچه افغان بشود وقتی می دانی که به احتمال نود ونه درصد بچه افغان قبلا توسط دوستان افغان خودش مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته خب ایرانیها میگویند که نمی خوامیم بچه ما با بچه افغان هم بازی در کوچه و مدرسه شود که فاسد شود اخلاقش
اما به نظرم بين بيكاري ايرانيان و افغاني ها رابطه وجود دارد هرچند دليل اصلي نيست.
اما مشكل حضورآنان فقط اشتغال نيست، برخي ديگر از مشكلات حضورشان عبارت است از:
1- نرخ بالاي جرم و جنايت وفساد دربين ايشان
2- استفاده از امكانات عمومي كه از بودجه اين مملكت يا ماليات اين ملت ساخته شده است، بدون پرداخت هيچ چيز
3- افزايش جمعيت كشور (به خصوص در شهرهايي مثل مشهد)
وبالاخره اينكه آيا همانطور كه ايرانيان از اين همسايگان در كشور خود پذيرايي مي كنند آنها هم حاضرند؟
افغانی با شناسنامه ایرانی زمین و ماشین می خرد ولی بعلت حضور غیر قانونی در ایران سربازی نمی رود مالیات نمی دهد افغانی فامیل قاچاقچی خودش را لو نمی دهد افغانی اصولا شیعه نیست اگرهم باشد هرگز در نماز جماعت دیده نشده افغانی خمس و زکات نمی دهد از مرجع تقلید ایرانی تقلید نمی کند دخترهای ایرانی را با شناسنامه جعلی ازدواج می کند افغانی با مزد کمتر از یک سوم ایرانی کار می کند لذا موجب می شود ایرانی ها بیکار شوند افغانی
ممنون شهرام جان - جدا" نوشته‌ات رو دوست داشتم و لینک‌اش رو هم می‌گذارم. بنا نداریم هیچ‌وقت فراتر از درب منزل‌مان را ببینیم؟ من ایران نیستم ولی سر هر چه بگی شرط می‌بندم که بسیاری از مشاغلی را که افغان‌های از همه جا رانده و مانده راضی به انجام‌شان بوده‌اند برای جوان‌های هم‌وطن ما کسر شأن و موقعیت بوده انجام‌شان.

ممنون‌ام. جدا" ممنون‌ام.
دوست عزیز خواستم به اطلاعتان برسانم که من هم در این مورد نوشته ام. با سپاس
http://javaanehaa1.blogspot.com/2006_09_01_javaanehaa1_archive.html#115939532502610172
[Anonymous آرش] [3:03 PM]
شهرام جان، خيلي ممنون. خيلي خوب نوشتي. راهت را در احقاق حقوق همه انسانها ادامه بده.
از صحبتهاي افراد بي نام هم نااميد نشو.
همه جاي دنيا، حتي توي اروپا و آمريکاش هم، افراد نژادپرست، که مي خوان همه خارجي ها را به زور از کشورشان بيرون کنند، پيدا ميشن. ولي همان جا هم کساني هستند، که شجاعانه از حقوق خارجي ها، و از جمله ايرانيها، شجاعانه دفاع مي کنن.
شما هم بدون واهمه از نژادپرست هاي ايراني، مدافع حقوق اقليت افغاني مقيم کشورمان باش. مطمئن باش که خداي مهربان جاي ديگري پاداش اين شجاعت و جسارتت را خواهد داد.
تو نيکي مي کن و در دجله انداز / خداوند در بيابانت دهد باز.
[Anonymous Anonymous] [4:11 PM]
http://news.gooya.com/2003/09/08/0809-k-24.php
[Anonymous Anonymous] [2:35 AM]
به نظرم بين بيكاري ايرانيان و افغاني ها رابطه وجود دارد هرچند دليل اصلي نيست.
اما مشكل حضورآنان فقط اشتغال نيست، برخي ديگر از مشكلات حضورشان عبارت است از:
1- نرخ بالاي جرم و جنايت وفساد دربين ايشان
2- استفاده از امكانات عمومي كه از بودجه اين مملكت يا ماليات اين ملت ساخته شده است، بدون پرداخت هيچ چيز
3- افزايش جمعيت كشور (به خصوص در شهرهايي مثل مشهد)
وبالاخره اينكه آيا همانطور كه ايرانيان از اين همسايگان در كشور خود پذيرايي مي كنند آنها هم حاضرند؟
قبول كن كه ما پس از يك خواب طولاني به فكر مسئله آمدن و ماندن افغانها داريم فكر مي كنيم. اين هرگز افتخاري براي يك حكومت نيست كه بيشترين تعداد پناهنده را داشته باشد، به خصوص اگر مردم خودش در مضيقه باشند. مردم يك جامعه حق دارند بي آنكه خشونتي نشان دهند ورود بيگانگان را به جامعه اي كه خود ساخته اند كنترل كنند. اگر حساسيت ما كم است شايد به اين دليل است كه سهم چنداني در ساختن تمدن فعليمان نداشته ايم و همه از سر چاه نفت خورده ايم.
اما آیا هیچ کجای دنیا مهاجرین خارجی را به همین شکلی که دوستان افغانی ما به ایران آمده اند می پذیرند...ما نیاز به قوانین مهاجرت سفت و سخت تری نداریم؟
به دلیل عدم وجود قوانین مناسب مهاجرت و جنگ خانمانسوز در افغانستان این خیل عظیم مهاجر افغانی باعث دردسر های فراوان و اسیبهای جدی شده اند.
همان طور که در اروپا و آمریکا هست، حضورشان مشکلات زیادی دارد. از جمله از دلایل بیکاری هست، پایین آمدن درآمد سرانه افراد پایین جامعه است، ... که همه این ها در کشور های پیشرفته هم هست، اعتراض هم می کنند. سرمایه دار طرفدار کارگر ارزان است و به طور مستقیم درگیر با مشکلاتی که به وجود می آورند ندارد. قشر پاین است که هزینه این مساله را می دهد.
رفتارشان نادرست است، قبول. ولی انکار اینکه حضورشان مشکلات زیادی هم ایجاد می کند هم غیر عقلانی است. در آمریکا هم مکزیکی ها و در اروپای غربی هم مردم اروپای شرقی همین مسائل را ایجاد می کنند. و عکس العمل اجتماعی، حتی در سطح رسانه های بزرگ هم در آنها هم وجود دارد. اگر می خواهید بگویید کارگر بهتری از ایرانی ها هستند، قبول. ولی این دلیل برای قبول آنها از طرف جامعه به هیچ وجه کافی نیست.
اظهار نظر در مورد حضور جمع چند ميليوني افغان در كشور ما چه ربطي به نژاد پرستي دارد؟ بهتر است بدانيد من حتي در دانشگاه شريف دوستاني افغان داشته ام كه از نظر اخلاقي بسيارهم خوب بوده اند.
2- هر وقت دنيا شد دهكده جهاني و براي رفتن از كشوري به كشور ديگر نيازي به ويزا نبود افغان ها هم بدون هيچ محدوديتي تشريف بياورند، ما هم مي رويم هرجا بخواهيم
3- دوستاني كه افغانستان را به دليل تاريخي بخشي جدا شده از خاك ايران مي دانند و دلسوزشان شده اند بدانند اولا افغان ها خودشان را كشوري مستقل مي دانند. ثانيا: اگر با منطق ايشان بخواهيم نگاه كنيم، نيمي از آسيا و بخشهايي از شمال آفريقا هم زماني خاك ايران بوده چرا به فكر آنها نيستيد؟ وآيا آنها هم شمارا راه مي دهند؟ به سفارت برخي از اين كشورها برويد تا ببينيد يك ايراني چه ذليلانه براي گرفتن ويزا التماس مي كند.
4- از نوشته اكثر كساني كه با احساسات فراوان حمايت از حضور افغان ها را كرده اند، مشخص است كه از ايشان فقط به عنوان كارگر (براي امور ساختماني، گلكاري، كار منزل) استفاده كرده اند و چون از كار زياد و دستمزد كم راضي بوده اند، منافع ملت را به منافع شخصي ترجيح مي دهند
5- آمار جرم و جنايت در بين افغان ها را مراجع رسمي منتشر كرده اند و به اين معني نيست كه ايراني ها جرم و جنايت نمي كنند بلكه نشان مي دهد متوسط جرم و جنايت آنها بيشتر است.
6- بنا به آمار رسمي حدود 2 ميليون و آمار غير رسمي حدود 3.5 ميليون افغاني در كشور حضور دارند. مي دانيد اين ها چه تعداد خانه را در اين مملكت اشغال مي كنند؟ جالب است بدانيد من خودم آپارتماني دارم در مشهد كه مستاجري افغاني در آن زندگي مي كند، از او راضي هم هستم ولي وقتي راجع به حضور افغانها در ايران اظهار نظر مي كنم نسبت به منافع كلي جامعه فكر مي كنم.
اگر از ايرانيها هم ماليات نگيرند، اگر جوان ايراني مجبور نباشد 2 سال سربازي برود (كه حداقل 24 ماه ضرب در حقوق يك ماه به ضررش است)، ... آنوقت جوان ايراني هم حاضر مي شد با نرخ ارزانتر از افغاني كاركند.
اما از تاریخی که افغانها برای تصاحب نان و آب ایرانیها تا عمق خاک ایران آمدندو اصفهان پایتخت صفوی را محاصره کردندو مردم بیچاره آنجا از بی آب و غذایی به موش و گربه خوردن افتادند هنوز سیصد سال نمی گذرد.آنچه مسلم است افغانستان در حال حاضر در تصرف آمریکائیهاست.!!!بنابر این بی ضابطه برخورد کردن با مسئله به این مهمی می تواند باعث تکرار تاریخ شود. یادتان باشد این سیاست است که مارا جلو میبرد.نه احساسات. هر اتفاقی می تواند بیفتد که همه کشورهای برادر همسایه یکهو باهم پدر کشتگی پیدا کنند. مگر قبلا این اتفاق نیفتاده است؟ باید بدونیم در صورت بروز یک جنگ بین ایران و همسایگانش شهروندان آن کشورها در کشور ما ؛ملیت وآب و خاک خود را به ایران عزیز ترجیح می دهند. همانطور که ما ایران عزیزمان را.
اگر دقت کنید متوجه می شوید که افغان ها در ایران مهاجر نیستند، پناهنده موقت هستند.
حرفی که من زدم این بود که در کنار منافعی که برای بعضی از انسان ها حضور افغان ها ایجاد کرده، برای عده ی به نظر شخصی من زیادی هم مشکل ایجاد کرده است. اینکه فقط قسمت پر لیوان را آن هم با دید خواص نگاه می کنید درست نیست. این درست نیست که هر جا به نفع ما بود، مفاهیم اخلاقی را پیش بکشیم و انسان دوستی کنیم و هر جا نبود ...
من نمی گم که با افغان ها غیر انسانی بر خورد کنیم، ولی می گم که خیلی هستند افرادی که به خاطر حظور افغان ها در ایران ضرر دیده اند. کالا ارزان برای کسی هست که در آمد هم دارد. وقتی در آمد ندارد کالای ارزان فقط به درد همان سرمایه داری می خورد که سود هم می کند.
از اینکه حکومت این مساله و مسائل بسیار دیگر را به عنوان ابزار سیاسی استفاده می کند، راضی نیستم، ولی این دلیل نمی شود هر کاری که می کند را از ریشه نفی کنیم. هستند عده ای که از ایرانیان که از حضور افغان ها راضی نیستند، سود و منفعت ندارند، دلیل پناهندگی موقت آنها هم به ظاهر پایان یافته است. خوب، حق دارند بگویند که می خواهیم بروند کشور خودشان. شما فکر می کنید که چرا اروپایی ها به این کارگران ارزان که می خواهند مهاجرت کنند اجازه نمی دهند؟ آیا رفتار غیر انسانی می کنند؟ یا حضور کارگر ارزان به نفع شان نیست؟ یک مقدار ابژکتیو تر به مساله نگاه کنید. هر کشور منابعی دارد، وضعیت و امکاناتی دارد. چند نفر از ایرانیانی که به خارج می روند کمتر از همکاران خارجی خود کار می کنند؟ فکر می کنم واضح است که بسیاری حاضرند دوبرابر کاری که در ایران می کنند را در اروپا یا آمریکا انجام دهند و از امکانات آنها که همین طور مفت هم بدست نیامده استفاده کنند.
تنها حرف من این است که حضور افغان ها مشکلاتی ایجاد می کند. این حرف ها هم که زمانی جزو ایران بودند، چرا با فلسطینی ها بهتر برخورد می شود، ... هم فقط منحرف کردن بحث است. (در مورد فلسطین، روشن است که مشکل آنها هنوز حل نشده، و هر چقدر هم که بخواهند به سرزمین خود برگردند، باز هم فعلا نمی توانند، ...)
وقتی یک پناهنده به کشوری میاد، با شرط این میاد که وقتی مشکلی که باعث شده پناهنده بشه، رفع بشه برگرده. اینکه مهاجر رو کشوری قبول می کنه، عملا داره یک کار فوق العاده انجام می ده که هیچ لزومی نداره که انجام بده. اگه فقط مساله کارگر بود، مثل آلمان که یک زمانی کمبود نیروی کار داشت، درخواست از کشورهایی مثل ترکیه که بهش نیروی کار بفرستند، بهشون هم به عنوان مهاجر نگاه می کنه، تعدادشون هم کم نیستند. با این وجود باز تو کشور آلمان عکس العمل هایی هست، تازه بعد از چند نسل که اونجا بودند.
این مساله مهاجر غیر قانونی فقط مختص ما نیست. همین چند روزه بی بی سی رو نگاه کن در مورد پذیرش رومانی و بلغارستان به اتحادیه اروپا. همچنین بحث عضویت آینده ترکیه. همین چند هفته پیش وقتی دولت آمریکا لایحه ای برای دادن مهاجرت قانونی به مهاجران غیر قانونی مکزیکی ارائه کرد، ببین چی شد. یک برنامه لری کینگ تو سی ان ان به این مساله اختصاص داشت. قبول، شاید این مشکل اصلی بازار کار ایران نیست. ولی قسمتی از مشکل هست. خیلی مشکلات دیگه. اگر این مشکلات نبود، برای من جای سوال هست که چرا این همه مردم کشور های پیشرفته نسبت به این مساله عکس العمل نشون می دن. خیلی از افراد می گند که یکی از دلایل اصلی رد شدن قانون اساسی اروپا در فرانسه همین مساله مهاجرت و نیروی کار و ترس از کاهش رفاه بود. مشکلات دیگه هم داریم، ولی چون مشکلات دیگه هست، به این معنی نیست که این اصلا مشکل نیست. یک فرد افغانی وقتی می اومده ایران وضعیت رو می دونسته، بر اساس منافع خودش اومده، و بر اساس اینکه در ایران موندن به نفعش بوده در ایران این مدت رو مونده. همون طور که گفتم یک سری منافع هم برای عده داشته در ایران. قبول. الان هم که شرایط تغییر کرده، با بر اساس منافع خودش تصمیم می گیره که بمونه یا بره. یک ایرانی هم بر همین اساس تصمیم می گیره. من فکر نمی کنم تعداد بسیار اندکی از افغانی ها به خاطر عشق به میهن که شما می گی ایران می دونن به اینجا اومد، یا انگیزه ی اخلاقی داشتند وقتی می اومدند. به فکر خودشون بودند. وقت اومدن هم می دونستند موقته. بقیه حرف ها معنی نداره. یکی که نیازمنده میاد چند روز خونه تو می مونه، فردا مشکل رفع می شه. حالا چون خونه رو دوست داره و یه مدت توش مونده و فکر می کنه خونه ی خودشه، قبول می کنی تا اخر عمرش یا هر وقتی که بخواد بمونه؟ گیرم که تو کارهای خونه هم کمی کمک کرده.
تفاوت بین مهاجرت و اقامت موقت به عنوان پناهنده رو فکر می کنم متوجه نشدی. افغان ها مهاجر نیستند، پناهنده اند.
" به هر صورتی و با هر کلکی که اومده باشند فرقی نمی کنه. اگر خلافی نکردند چرا باید باهاشون چنین برخوردی بشه."
همین که غیر قانونی بیان یا بعد اتمام پناهندگی غیر قانونی در ایران حضور دارند خلافه، نیست؟
افغان هاانسان هستند. مثل ما. از نظر ذات انسانی هیچ فرقی ندارند. قبول. ولی به خاطر اینکه مثلا من انسانم، حق دارم بگم که خونه تو ماله منه، چون منم انسانم؟ بحثی که می کنی شبیه اینه. این مثال قشنگی نیست، ولی احساس می کنم مثل آدم هایی رفتار می کنی که از اینکه گربه های خیابون گرسنه هستند شروع می کنند به حمایت از حقوق حیوانات و یادشون میره که بچه همسایه کنارشون گرسنه است.
مساله روستای و شهری هم باز با این موضوع فرق می کنه. باز داری مساله رو منحرف می کنی. از نظر قانون کشور هیچ محدودیتی برای اینکه روستایی در روستا بمونه نیست، با شهری فرقی نداره. ولی یک پناهنده از نظر قانونی و حقوقی با یک تبعه وضعیت متفاوتی داره.
من باز فکر می کنم مشکل اصلی بحث ما اینه که شما افغان ها رو به اشتباه مهاجر حساب می کنی، نه پناهنده موقت. اگه این نکته روشن بشه و تعریف و حقوق و وظایف پناهنده رو بدونی، این مساله حل می شه.

چرا من ایرانی باید وجود زردپوستهایی را که تنها افتخارشان از تبار چنگیز بودن است به همراه اینهمه جرم و جنایت و تجاوز تحمل کنم؟ ملت ایران باید تاوان جنگ و آوارگی اینها را بپردازد؟ نیم ملیون هزاره در تهران یعنی گرفتن نیم ملیون فرصت شغلی از ایرانی های بیکار که توسط این واحدهای گوشتی با آن بدنهای زرد و چرک اشغال شده. این هزاره ها را نه تنها از سرزمین ایران که به مرور باید از فلات ایران هم بیرون راند. این وحوش نه فقط در ایران، در افغانستان هم بیگانه و متجاوز هستند.

حق تابعیت ایرانی که بتزاگی در مجلس اسلامی تصویب شد هم یک دشنه ی خائنانه ی دیگر بر پیکر این ملت است. "افاغنه ای که مادران ایرانی دارند" کدام مادران ایرانی؟ یک زن نجیب ترجیح می دهد بمیرد تا با یک هزاره ازدواج کند.
بحث ما سر کسانی است که باتعداد دو و نیم میلیون نفر با شرط زندگی دراردوگاه مهاجران به ایران آمدند اگر اینها هم مثل آمریکا گزینش شده به ایران آمده بودندو از کلی فیلتر رد شده بودند من هم قبول داشتم که تابعیت ایرانی بدهند
افغانی با شناسنامه ایرانی جعلی زمین و ماشین می خرد ولی بعلت حضور غیر قانونی در ایران سربازی نمی رود مالیات نمی دهد افغانی فامیل قاچاقچی خودش را لو نمی دهد افغانی که می داند اگر در افغانستان بود یک صدم درآمد توی ایران را نداشت اگر خوب کار نکند چکار کند ؟
همین الآن موبایل ماهواره ای و 3G توی افغانستان است و کلی پیشرفت کرده پس چه احتیاجی به ما دارند حالا اگر هم می خواهند بمانند باید در اردوگاه پناهندگان زندگی کنند نه اینکه شناسنامه جعلی بگیرند و دختران ما با ادعای ایرانی بودن ازداج کنند بعد ببرند افغانستان
Post a Comment
<< صفحه‌ی اصلی
 
Copyright © اکنون .All rights reserved
Save This